Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania (W4/K-8) jest jednostką organizacyjną Wydziału Elektroniki PWr (pierwsza kategoria jednostek naukowych) i mieści się w budynku C-3 kampusu PWr (mapa).

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania powstała w listopadzie 2014 roku w wyniku zmian organizacyjnych na PWr. Katedrę stanowi grupa pracowników naukowo-dydaktycznych wywodzących się z Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki, który to powstał w 1968 roku pod nazwą Instytut Cybernetyki Technicznej – w wyniku połączenia Katedry Maszyn Cyfrowych i Katedry Telemechaniki i Automatyki. Kontynuujemy zatem tradycję pierwszej w Polsce, powstałej na początku lat 50-tych XX wieku, katedry, która miała w nazwie automatykę, ale także telemechanikę – jak wówczas określano oddziaływanie na odległość. Kontynuujemy także tradycje w/w Instytutu dotyczące badań podstawowych takich jak: teoriai sterowania, identyfikacja i modelowanie systemów, ich optymalizacja (dyskretna i globalna – za pomocą algorytmów ewolucyjnych). Staramy się także być w głównym nurcie badań stosowanych, w tym:  nad przemysłowymi sieciami komputerowymi, sterownikami cyfrowymi, inteligentnymi systemami automatyki, sensoryką i przetwarzaniem obrazów, powstających  w systemach sterowania, wspomaganiu badań biomedycznych oraz w – najpopularniejszych dzisiaj – systemach mechatroniki, czyli dronach i obiektach wielowirnikowych (m.in. qudrocoptery). 

Obecnie kadrę naukowo-badawczą Katedry stanowi około 40 pracowników, w tym 2 profesorów tytularnych i 4 doktorów habilitowanych, profesorów PWr (patrz: Kadra). Działalność naukowo-badawczą najlepiej charakteryzują profile czterech Pracowni, które tworzą Katedrę (patrz: Pracownie).

Katedra posiada 13 laboratoriów naukowo-badawczych i dydaktycznych, w tym ogólne laboratoria komputerowe oraz pracownie wyposażone w sprzęt specjalistyczny (patrz: Laboratoria)

Katedra prowadzi szeroka i aktywną współpracę międzynarodową oraz współpracę z gospodarką (patrz: Współpraca)

Katedra prowadzi, wspólnie z Katedrą Informatyki Technicznej, następujące specjalności:

- na kierunku Automatyka i Robotyka (posiada akredytację KAUT, PKA), w tym na specjalnościach:

  • Komputerowe sieci sterowania (ARK)
  • Komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi (ARS)
  • Systemy informatyczne w automatyce (ASI)
  • Systemy informatyczne w automatyce i robotyce (ASU)

- na kierunku Elektronika (posiada akredytację KAUT), w tym na specjalności:

  • Zastosowania inżynierii komputerowej w technice (EZI)
   
© KAMiSS