Procedury - dokumenty przed praktyką i rozliczenie po praktyce:
Patrz informacje na stronie Wydziału

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk zawodowych:
1. Kierunek przed wyborem specjalności (I lub II rok):

  • AIR - mgr inż. Mateusz Cholewiński
  • INF - dr inż. Arkadiusz Grzybowski

2. Po wyborze specjalności:

Specjalnosć Pełnomocnik
INT
INS
dr inż. Marek Bawiec
ARK
ARS
EZI

dr inż. Jarosław Pempera (w zastępstwie dr inż. Piotr Ciskowski)
[Info dla studentów.]

ASI
ART
dr inż. Piotr Ciskowski (w zastępstwie dr inż. Jarosław Pempera)
[Info dla studentów.]
ARR mgr inż. Mateusz Cholewiński

Przypominamy, że w sprawie praktyk Studenci kontaktują się z odpowiednim Pełnomocnikiem, a nie z Prodziekanem ds. Praktyk!

   
© KAMiSS