Zakres działalności:

  • teoria sterowania – podstawy, metody numeryczne sterowania, systemy cykliczne,
  • planowanie eksperymentu dla identyfikacji – alokacja czujników, optymalny dobór wymuszeń,
  • metody statystyczne monitorowania jakości produkcji, w tym z zastosowaniem kamer i przetwarzaniem obrazów przemysłowych,
  • modelowanie stochastyczne w złożonych procesach fizycznych  i sieciach.
 

Oferta dla przemysłu:

  • Systemy wizyjne monitorowania i sterowania jakością produkcji w świetle widzialnym podczerwieni i ultrafiolecie.
  • Heksakoptery z kamerami do specjalnych zastosowań w przemyśle.

Laboratoria:

 

   
© KAMiSS