Zakres działalności:

  • optymalizacja dyskretna, algorytmy równoległe i rozproszone,
  • szeregowanie zadań, rozdział zasobów, elastyczne systemy wytwarzania, CAM,
  • optymalizacja procesów produkcyjnych, transportu,
  • optymalizacja procesów logistycznych,
  • modelowanie i optymalizacja w złożonych systemów wytwórczych,
  • wykorzystanie architektur superkomputero wych (klastrowych, GPU) w optymalizacji,
  • zastosowanie sekwencyjnych i równoległych metaheurystyk w rozwiązywaniu problemów NP-trudnych.
 

Oferta dla przemysłu:

 

 

   
© KAMiSS