Zakres działalności:

  • modelowanie i symulacja procesów dynamicznych,
  • zaawansowane algorytmy optymalizacji, w tym algorytmy heurystyczne, a w szczególności algorytmy ewolucyjne,
  • zaawansowane algorytmy sterowania adaptacyjnego, rozmyte i inne,
  • złożone systemy sterowania procesami przemysłowymi, w tym DCS, SCADA, PAC, PLC,
  • metodologia i zastosowanie prognozowania z zastosowaniem sieci neuronowych,
  • modelowanie i synteza systemów sterowania w inteligentnych budynkach,
  • analiza i synteza układów sterowania do wielowirnikowych systemów latających i mobilnych.

Prace dyplomowe:

Oferta dla przemysłu:

Laboratoria:

 

   
© KAMiSS