Pracownia Automatyki, Modelowania i Mechatroniki

    dr hab.inż. Iwona Karcz-Dulęba

Zakres działalności:

 • modelowanie i symulacja procesów dynamicznych,
 • zaawansowane algorytmy optymalizacji, w tym algorytmy heurystyczne, a w szczególności algorytmy ewolucyjne,
 • zaawansowane algorytmy sterowania adaptacyjnego, rozmyte i inne,
 • złożone systemy sterowania procesami przemysłowymi, w tym DCS, SCADA, PAC, PLC,
 • metodologia i zastosowanie prognozowania z zastosowaniem sieci neuronowych,
 • modelowanie i synteza systemów sterowania w inteligentnych budynkach,
 • analiza i synteza układów sterowania do wielowirnikowych systemów latających i mobilnych.

więcej ...

Pracownia Systemów Dyskretnych

    dr hab.inż. Wojciech Bożejko
    we współpracy z prof. dr.hab. inż. Cz.Smutnickim

Zakres działalności:

 • optymalizacja dyskretna, algorytmy równoległe i rozproszone,
 • szeregowanie zadań, rozdział zasobów, elastyczne systemy wytwarzania, CAM,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych, transportu,
 • optymalizacja procesów logistycznych,
 • modelowanie i optymalizacja w złożonych systemów wytwórczych,
 • wykorzystanie architektur superkomputero wych (klastrowych, GPU) w optymalizacji,
 • zastosowanie sekwencyjnych i równoległych metaheurystyk w rozwiązywaniu problemów NP-trudnych.

   Strona www: http://new.zsd.iiar.pwr.wroc.pl

Pracownia Sterowania i Optymalizacji

    dr hab.inż. Przemysław Śliwiński
    we współpracy z prof. dr hab.inż. Z.Hasiewiczem

Zakres działalności:

 • identyfikacja systemów dynamicznych metodami nieparametrycznymi,
 • identyfikacja systemów złożonych,
 • nieparametryczne metody rozpoznawania obrazów,
 • przetwarzanie obrazów,
 • optymalizacja systemów sieciowych – w tym sieci wodociągowych,
 • optymalizacja rozkroju,
 • trenażery operacji laparoskopowych.

   Strona www: http://diuna.ict.pwr.wroc.pl

Pracownia Systemów Wizyjnych i Sterowania

    prof.dr hab.inż. Ewaryst Rafajłowicz
    we współpracy z dr hab.inż. K.Styczniem

Zakres działalności:

 • teoria sterowania – podstawy, metody numeryczne sterowania, systemy cykliczne,
 • planowanie eksperymentu dla identyfikacji – alokacja czujników, optymalny dobór wymuszeń,
 • metody statystyczne monitorowania jakości produkcji, w tym z zastosowaniem kamer i przetwarzaniem obrazów przemysłowych,
 • modelowanie stochastyczne w złożonych procesach fizycznych  i sieciach.

 

   
© KAMiSS