- JSOS (+instrukcja), Edukacja.CL,  Wyniki ankietyzacji 

Kalendarz akademickiKsiążka tefeoniczna PWr, Wizytówki (instrukcja), 

- Ogólnouczelniany (nowy) system prac dyplomowych: Prace dyplomowe, Tematy widoczne dla studentów

- Wydziałowy (stary) system prac dyplomowych: Prace dyplomowe,  Tematy widoczne dla studentów, Informacje dotyczące PD (Dydaktyka)

System antyplagiatowy ( Instrukcja do systemu antyplagiatowego)

- Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2018, Wyciąg z regulaminu: Zmiany2018

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym: Plan rozwoju, WSZJK, Księga procedur (Realizacja praktyk, Podział na specjalności, Generowanie tematów PD, Rekrutacja na studia doktoranckie,Top10, Nagrody Dziekana, Wizyta zagranicznego gościa)

- Wydział, Regulamin WydziałuStrategia rozwoju W-4, Statut PWr, Strategia rozwoju PWR,

- Zasady zlecania zajęć i rozliczania pensum, Dział Informatyzacji (np.oprogramowanie), 

- Kierunki studiów i specjalności (charakterystyka, siatki, KRK), Kursy ogólnouczenlniane

- Pracowniczy serwer www (konta http://imie.nazwisko.staff.iiar.pwr.wroc.pl), Serwer pocztowy, Sys.kontroli dostępu

- BG PWr , Konto w BGCentrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 
DONA - Dorobek Naukowy,
- Repozytorium Wiedzy PWr (ZW 127/2014:  w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2015 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej

- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

- Związki zawodowe (NSZZ Solidarność, ZNP)

   
© KAMiSS