System zarządzania pracami dyplomowymi

Wykaz tematów od 2011/12 (bez logowania)
Wejście do bazy dla pracowników (logowanie tak jak do JSOS). Instrukcja obsługi dostępna w systemie.

W przypadku pytań i problemów - kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Panią Mirosławą Gozdowską (26-86) lub Anną Birecką (30-79)

Wejście dla studentów - prezentacja tematów zatwierdzonych prze RW (wolne, zajęte,zrealizowane)

-----------------------------------------------

 

Stary system pracy dyplomowych (wydziałowy):

Administratorem bazy jest p. Mirosława Gozdowska (C3/16/17) - do niej można zgłaszać się np. w przypadku braku konta. Pomoc w bieżącej obsłudze systemu (np. karty tematów) zapewnia asystentka dla danej katedry (dla K8 i K9 p.Anna Sobok C3/206)

Zasady wprowadzania i zarządzania tematami są opisane w instrukcji obsługi (zakładka w systemie). W skrócie:

1) Dodanie tematu i wypełnienie karty tematu
Prowadzący wpisuje nowy temat do WSZPD (ikona NOWY). Po zapisaniu tematu (ikona ZAPISZ) otwiera się edytor karty tematu. Na tym etapie temat ma status "w opracowaniu" - może być jeszcze uzupełniany, poprawiany lub skasowany przez Prowadzącego.
Karta tematu wybranego z listy otwiera się w trybie przeglądania. Aby edytować temat należy go pobrać z repozytorium (ikona WYPOŻYCZ) a po wprowadzeniu poprawek zapamiętać (ikona ODDAJ lub ZAPISZ).
Prowadzący może zarezerwować temat dla konkretnego studenta (zakładka Student). Można kopiować wolne tematy z poprzednich lat (tzn. zgłoszone wcześniej przez WSZPD).

2) Zgłoszenie tematu
Po zakończeniu edycji Prowadzący zgłasza oficjalnie swoje tematy (Status "gotowy"+ikona ODDAJ lub ZAPISZ). Tematy ze statusem "gotowy" oczekują na przyjęcie przez Komisję Programową Specjalności (KPS). Po zgłoszeniu tematu Prowadzący nie ma już dostępu do jego edycji (chyba, że temat zostanie odblokowany przez Administratora lub odrzucony przez KPS, tj. wróci do statusu "w opracowaniu"). Prowadzący jest informowany emailem o każdej zmianie statusu tematu.
Termin zgłaszania tematów - co najmniej tydzień przed terminem Rady Wydziału, na której będą tematy zatwierdzane. Po tym terminie baza jest "zamykana" (czas dla komisji programowych na opiniowanie tematów).

3) Zatwierdzanie tematów przez KPS
Opiekun specjalności ma możliwość zatwierdzanie lub odrzucenia zgłoszonych tematów (Raporty/Tematy dla opiekuna/Oczekujące na sprawdzenie).
Tematy odrzucone przez KPS wracają do statusu "w opracowaniu" (po poprawieniu mogą zostać zgłoszone powtórnie). Tematy przyjęte przez Komisje mają status "zatwierdzony" i są kierowane na Radę Wydziału (RW). Pracownik otrzymuje email o zmianie statusu tematu.

4) Zatwierdzanie przez Radę Wydziału

Lista tematów zatwierdzonych na KPS jest kierowana na Radę Wydziału. Po zatwierdzeniu przez RW tematy uzyskują status "zatwierdzony na RW" i są publikowane na stronie dla studentów, dopóki są wolne (tematy zajęte są usuwane z listy). Pracownik otrzymuje email o zmianie statusu tematu

5,6) Rezerwacja i wybór tematów przez studentów (wydanie karty tematu) 
Ostatecznym potwierdzeniem wyboru tematu jest odbiór potwierdzenia u asystentek:
- Informatyka (INS,INT,ISI) - M.Nurek C-3/206,
- AIR (ARK,ARS,ASI,ART) oraz Elektronika (EZI) - I.Wasowicz (C-3/205)
- AIR (ARR) - M.Kołodziejczyk C-3/214)

Po potwierdzeniu wyboru tematy uzyskują status "zajęte".

Każdy pracownik ma możliwość sprawdzenia ilości wykorzystanych godzin w ramach prowadzenia prac dyplomowych magisterskich/inżynierskich  w danym roku akademickim w zakładce RAPORTY- OBCIĄŻENIE PRACOWNIKÓW, tak aby nie przekroczyć limitu ustalanego przez Radę Wydziału.

 

   
© KAMiSS