Dedykowane innowacyjne systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi.
(automatyzacja, układy sterowania, dedykowane konstrukcje elektroniczne (mikroprocesorowe), oprogramowanie aplikacyjne, innowacje, procesy technologiczne, Internet of Things) 
Systemy sterowania, technologie mobilne i integracja automatyki budynkowej w budynkach inteligentnych.
(budynki inteligentne, automatyka budynkowa, KNX, BMS, projektowanie)
Innowacyjne systemy pozycjonowania i/lub identyfikacji obiektów z zastosowaniem technologii laserowych, wizyjnych, geolokalizacyjnych i informatycznych 
(pozycjonowanie obiektów, identyfikacja obiektów, techniki wizyjne, techniki laserowe, techniki geolokalizacyjne, algorytmy przetwarzania obrazów, kody kreskowe i mozaikowe, RFID)
Modelowanie, symulacja i optymalizacja bilansu energii cieplnej w obiektach budowlanych
(efektywność energetyczna, energia cieplna, modelowanie i symulacja, bilans cieplny, odnawialne źródła energii)
Optymalizacja planowania produkcji
(przemysł 4.0, optymalizacja, lean manufacturing, ERP)
Marszrutyzacja autonomicznych pojazdów latających 
(autonomiczne pojazdy latające, systemy sterowania, marszrutyzacja pojazdów)
Optymalizacja w systemach logistycznych 
(optymalizacja, transport, obliczenia równoległe)
Równoległe algorytmy optymalizacji
(optymalizacja, obliczenia superkomputerowe)
Optymalizacja w warunkach niepewności danych
(optymalizacja odporna, minimalizacja żalu decyzji)
Systemy wizyjne monitorowania i sterowania jakością produkcji w świetle widzialnym podczerwieni i ultrafiolecie.
Studium wykonalności, projektowanie i wykonanie oprogramowania dedykowanego, kompletacja sprzętu
Heksakoptery z kamerami do specjalnych zastosowań w przemyśle.

 

   
© KAMiSS