Materiały do laboratorium 320 (modelowanie i symulacja)

  Matlab / Simulink Scilab / Xcos
(darmowy klon Matlaba)
Wprowadzenie do ... Matlab1, Matlab2,
Simulink
FirstStepScilab (v.5.3.3)
FirstStepXcos (v.5.3.3)
Tutorial: Overview, First steps, Plotting
Proste przykłady (skrypty) cz1  
Proste przykłady (schematy+skrypty) cz1-ogólne
cz2-obiekty fizyczne,
cz1-ogólne
   

"Scilab i Matab - podstawowe zastosowania inżynierskie"

(skrypt w DBC)

Fragmenty skryptu:
Aplikacje, funkcje,
Operacje, funkcje, Grafika - wykresy,
Programowanie,
Elementarne przykłady zastosowania,
Przegląd bloków, Schematy
Uruchomienie symulacji
Schematy układów liniowych
Badania w trybie tekstowym


Z sieci o Matlabie i Scilabie:
Cykl Tutoriali z Matlaba  z serii Studenci tłumaczą Studentom
Operacje na macierzach (Matlab array manipulation tips & tricks)
Programowanie w Matlabie (Writing fast Matlab code)

Testy i badania Scilaba: info

   
© KAMiSS