Komisje Egzaminów Dyplomowych w kadencji 2012-2016 (studia I i II stopnia)

specjalność
katedra
Składy Komisji
ARK (I,II)
K-8
1) prof. Iwona Karcz-Dulęba, dr Artur Chorążyczewski (sekr.), dr Anna Czemplik, 
2) prof. Krystyn Styczeń, dr Antoni Izworski (sekr.), dr Michał Lower
ARR (I,II)
K-7
1) prof. Krzysztof Tchoń, dr Krzysztof Arent (sekr.), dr Bogdan Kreczmer
2) prof. Ignacy Dulęba, dr Wojciech Muszyński (sekr.), dr hab Alicja Mazur
ARS (I,II)
K-8
1) prof. Czesław Smutnicki, dr Jarosław Pempera (sekr.), dr Krzysztof Halawa
ART (I,II)
K-8/K-9
1) prof. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, dr Andrzej Rusiecki (sekr.), dr Artur Chorążyczewski
2) dr hab. Wojciech Bożejko, dr Jarosław Pempera (sekr.), dr Bartosz Jabłoński
ASI (I,II)
K-8
1) prof. Ewaryst Rafajłowicz, dr Piotr Ciskowski (sekr.), dr Łukasz Jeleń
ASU (II)
K-8/K-9
1) prof.Zygmund Hasiewicz, dr Antoni Izworski, dr hab. Grzegorz Mzyk
   
   
© KAMiSS