1) Doradcy toku studiów pełnią funkcję opiekunów specjalnościowych:
- pomagają rozwiązać problemy z realizacją programu studiów,
- informują o procedurach dyplomowania.

2) Opiekunowie specjalności - przewodniczą Komisjom Programowym Specjalności, które ustalają pytania egzaminacyjne i programy studiów (w zakresie specjalności), zatwierdzają tematy projektów inżynierskich (dyplomowych)

3) Komisje Egzaminów Dyplomowych

 

   
© KAMiSS