Ruszyła kolejna pierwsza tura  generowania tematów prac dyplomowych dla II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tematów prac inżynierskich dla I stopnia studiów niestacjonarnych
 na semestr 2017/2018, który upływa 20.11.2017
Wtedy też zostanie założona blokada uniemożliwiająca wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji tematów.
Proszę zatem o wpisywanie tematów oraz przestrzeganie terminu. Tematy będą prezentowane na Radzie Wydziału w dniu 22.11.2017
 Przypominam ścieżka jest następująca:
1) Proszę po zakończonej pracy nad tematem zmienić status na GOTOWY oraz  kliknąć w ikonę "ZAKOŃCZ EDYCJĘ TEMATU", aby temat był dostępny dla opiekuna specjalności.
2) Proszę również jeśli znani są studenci realizujący temat o podłączenie ich do konkretnych tematów.
3) Po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału Elektroniki, drukują Państwo kartę tematu, podpisują i przekazują studentowi
4) Wymagany jest JEDEN egzemplarz karty ( chyba, że promotor zdecyduje inaczej), którą student dostarcza OBOWIĄZKOWO do pokoju 25 A bud. C-3
5) Student nie ma już obowiązku dostarczania drugiego egzemplarza karty tematu do Dziekanatu

System Dyplomy jest dostępny  pod adresem: https://dyplom.pwr.edu.pl" 

ZMIANA !!!!!!   Dane do logowania do systemu są tożsame z danymi do logowania do systemu JSOS.

   
© KAMiSS