gezondheidszorg voor de daklozen baltimore county http://hollandpillen.com/viagra-kopen/ interne geneeskunde resident salaris

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Polish-American Internship Initiative - programu wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach dla polskich studentów. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe firm Oracle, Pittsburgh Glass Works, MoneyGram International Inc., Archer Daniels Midland Company oraz Stilwell Technology and Robotics.

Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż w USA w wakacje 2016, mogą składać wnioski o udział w programie do 10 grudnia 2015.

więcej...                             Dwa staże w firmie PGW - więcej

 

Informujemy, że firma ENERGOSTER Sp. z o.o. z Wrocławia poszukuje młodych
inżynierów - automatyków, absolwentów Katedry Automatyki, Mechatroniki
i Systemów Sterowania w celu poszerzenia swojej kadry specjalistów.

W związku ze zbliżającym się końcem semestru Kierownik dziekanatu przypomina, że:

1. oceny z kursów cząstkowych, które kończą się zaliczeniem należy wpisać do systemu JSOS najdalej dzień po zakończeniu zajęć tj. do 31 stycznia 2015,

2. oceny z kursów wiodących, które kończą się zaliczeniem należy wpisać do systemu JSOS do dnia 06 lutego 2015;

3. oceny z kursów, które kończą się egzaminem należy wpisać do systemu JSOS do końca przerwy semestralnej tj. do 24 lutego 2015,

4. w przypadku niezaliczenia kursu przez studenta w/w terminach do systemu należy wpisać ocenę niedostateczną (2.0), o ile student nie uzyskał od Dziekana zgody na przedłużenie terminu zaliczenia

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że czas uzyskania wszystkich ocen przez studenta ma znaczenie przy ustalaniu kolejności zapisów na zajęcia na semestr letni 2014/2015. Z powyższych względów prosimy o wpisywanie ocen końcowych w miarę możliwości na bieżąco.

Link do strony zawierającej informacje o harmonogramie ogłaszania konkursów NCN i NCBiR.
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Kalendarz konkursowy będzie umieszczony i na bieżąco aktualizowany na stronie Działu Zarządzania Projektami - www.dzp.pwr.wroc.pl

Namawiam do aktywności w składaniu wniosków.

Oprócz NCN [skąd już kilka grantów mamy] proszę rozważyć także wnioski do NCBiR - biorąc pod uwagę partnerów z przemysłu [POIR dla małych i średnich przedsiębiorstw już w kwietniu].

 

Mikołaj Stawiski student kierunku Automatyka i Robotyka (specjalność ART)

zajął 2- gie miejsce w międzynarodowym konkursie firmy Texas Instruments

Texas Instruments Innovation Challenge: Europe, Analog Design Contest 2014

za pracę inżynierską pt: “2W 445nm Laser Diode Driver” pod kierunkiem dr. inż. Artura Chorążyczewskiego z naszej katedry.

Oficjalne wyniki na stronie: http://e2e.ti.com/group/universityprogram/w/contests/2271.previous-winners

   
© KAMiSS