Prof. mgr. inż. Zygmunt Szparkowski,
doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej

(1902-1988)

Ur. w 1902 roku w Nasielsku k. Warszawy. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1930 r., pracował w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. W 1945 r. podjął pracę na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym PWr gdzie zorganizował Katedrę Teletechniki. W roku 1952 przekształcił ją w Katedrę Telemechaniki i Automatyki. Przyczynił się do powstania Wydziału Łączności, a później do powstania Wydziału Elektroniki. Dziekan Wydziału Łączności 1951 - 1952, 1956 - 1960; Prorektor ds. dydaktyki w latach 1952 - 1955; Rektor PWr w latach 1960 - 1968; Dyrektor Instytutu Cybernetyki Technicznej w latach 1968 - 1972. Współtwórca automatyki w Polsce, członek Komitetu Naukowego Automatyki i Cybernetyki Technicznej PAN; redagował "Archiwum Automatyki" i "Monografie Automatyki", autor wielu publikacji i książek. Twórca wrocławskiej szkoły naukowej automatyki i informatyki. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji kwalifikacyjnych Komitetów PAN i Rad Naukowych wielu instytucji. Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał m.in. Odznakę Zasłużonego dla Dolnego Śląska, Odznakę Budowniczego m. Wrocławia, medal "Za wybitne zasługi dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej" oraz wiele najwyższych orderów i odznaczeń państwowych, m.in. Order Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej (1974) i TU Drezno (1978). Był wychowawcą wielu pokoleń elektroników, telemechaników, automatyków i informatyków. Zmarł 7 lipca 1988 roku we Wrocławiu. Szerzej o nim w "Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich", tom 1, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Wrocław 1977.

   
© KAMiSS