Informacje z Wydziału: link

Formatowanie i układ pracy dyplomowej:

 

Seminaria dyplomowe: ....

Sekretarze Komisji Egzaminów dyplomowych: ....

 

 

   
© KAMiSS