Plany i programy, karty przedmiotów, efekty ksztalcenia oraz siatki godzinowe i punktowe

Charakterystyka kierunku Automatyka i Robotyka (Control Engineering and Robotics)

ARK - Komputerowe sieci sterowania (Computerized Control Networks)
ASI - Systemy informatyczne w automatyce (Information Technology in Control Systems)
ARR - Robotyka (Robotics), K-7
ARS - Komputerowe systemy zarządzania procesami przemysłowymi (Computer Management Systems in Manufacturing)
ART - Technologie informacyjne w systemach automatyki (Information Technologies in Control System)
ASU - Systemy informatyczne w automatyce i robotyce (Computer Systems in Control Engineering and Robotics)

Charakterystyka kierunku Elektronika(Electronics)

EZI - Zastosowania inżynierii komputerowej w technice (Applied Computer Engineering)

ESA - Elektroniczne i komputerowe systemy automatyki (Computer-Based Control Systems)

 

Opiekunowie specjalności (Przewodniczący Komisji Programowych Specjalności)

Doradcy Toku Studiów (opiekunowie specjalnościowych grup dyplomowania)

Komisje egzaminów dyplomowych

   
© KAMiSS