Katedra Automatyki, Mechtroniki i Systemów Sterowania realizuje badania w zakresie modelowania i identyfikacji obiektów oraz syntezy i optymalizacji układów sterowania:

 • modelowanie i symulacja procesów dynamicznych,
 • identyfikacja systemów dynamicznych i systemów złożonych,
 • modelowanie stochastyczne w złożonych procesach fizycznych  i sieciach,
 • prognozowanie z zastosowaniem sieci neuronowych,
 • planowanie eksperymentu dla identyfikacji,
 • metody rozpoznawania i przetwarzania obrazów, zastosowanie do monitorowania jakości produkcji,
 •  
 • teoria sterowania – metody klasyczne, metody numeryczne, systemy cykliczne,
 • zaawansowane algorytmy sterowania adaptacyjnego, rozmyte i inne,
 • złożone systemy sterowania procesami przemysłowymi, w tym DCS, SCADA, PAC, PLC,
 • elastyczne systemy wytwarzania, CAM,
 • systemy sterowania w inteligentnych budynkach,
 • układy sterowania wielowirnikowych systemów latających i mobilnych.
 • trenażery operacji laparoskopowych,
 •  
 • zaawansowane algorytmy optymalizacji, w tym algorytmy heurystyczne, a w szczególności algorytmy ewolucyjne,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych, procesów logistycznych, systemów automatyki,
 • optymalizacja obliczeń (architektury superkomputerowe, metaheurystyki)
 • optymalizacja dyskretna, algorytmy równoległe i rozproszone,
 • optymalizacja w złożonych systemów wytwórczych
 •  
   
© KAMiSS