Profesorowie i doktorzy habilitowani

Tytuł Nazwisko Imię Pokój Telefon Pracownia
prof. dr hab.inż.  Hasiewicz Zygmunt C-3, 218 71 320 32 77  PSiO
prof. dr hab.inż.  Rafajłowicz Ewaryst C-3, 204 71 320 27 95  PSWiS
prof. dr hab.inż.  Styczeń Krystyn C-3, 217 71 320 38 38  PSWiS
dr hab.inż., prof.PWr  Bożejko Wojciech C-3, 215 71 320 29 61  PSD
dr hab.inż., prof PWr  Karcz-Dulęba Iwona C-3, 317 71 320 32 68  PAMiM
dr hab.  Krueger Tyll C-3, 203 71 320 34 33 PSWiS
dr hab.inż.  Mzyk Grzegorz C-3, 220 71 320 25 49  PSWiS
dr hab.inż.  Śliwiński Przemysław C-3, 218 71 320 32 77  PSiO

Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni

Tytuł Nazwisko Imię Pokój Telefon Pracownia
dr inż.  Chorążyczewski Artur C-3, 231A 71 320 28 08 PAMiM
dr inż.  Czemplik Anna C-3, 317A(331A) 71 320 32 85 PAMiM
dr inż.  Greblicki Jerzy C-3, 215 71 320 29 61 PSD
dr inż.  Izworski Antoni C-3, 231A 71 320 28 08 PAMiM
dr inż.  Jabłoński Andrzej C-3, 316 71 320 24 30 PAMiM
dr inż.  Jabłoński Bartosz C-3,    PSWiS
dr inż.  Jagodziński Jacek C-3, 317A(331A) 71 320 32 85 PAMiM
dr inż.  Janiczek Tomasz C-3, 313   PSWiS
dr inż.  Klempous Ryszard C-3, 221 71 320 28 48 PSiO
dr inż.  Kordecki Henryk C-3, 215 71 320 29 61 PSWiS
dr inż.  Korus Łukasz C-3, 316 71 320 24 30 PAMiM
dr inż.  Kotowski Jerzy C-3, 219 71 320 38 52 PSiO
dr inż.  Libal Urszula C-3, 322 71 320  PSiO
dr inż.  Lower Michał C-3, 222 71 320 29 69 PAMiM
dr inż.  Makuchowski Mariusz C-3, 215 71 320 29 61 PSD
dr inż.  Pempera Jarosław C-3, 216 71 320 32 81 PSD
dr inż.  Ratajczak Adam C-3, 315 71 320 26 48 PAMiM
dr inż.  Skowron Marek C-3, 217 71 320 38 38 PSWiS
dr inż.  Solnik Włodzimierz C-3, 317A(331A) 71 320 32 85 PAMiM
dr inż.  Szlachcic Ewa C-3, 219 71 320 38 52 PSiO
dr inż.  Wachel Paweł C-3, 218 71 320 32 77 PSiO
dr inż.  Zajda Zbigniew C-3, 315 71 320 26 48 PAMiM
           
Tytuł Nazwisko Imię Pokój Tel. Pracownia
mgr inż.  Brzozowska Agata C-3, 102 71 320  PSD
mgr inż.  Drąg Paweł C-3,  71 320  PSWiS
mgr inż.  Jagiełło Szymon   71 320 PSD
mgr inż.  Kraśniewski Jerzy C-3, 317A(331A) 71 320 28 08 PAMiM
           
mgr inż.  Rudy Jarosław C-3 71 320  PSD
mgr inż.  Sienkiewicz Waldemar C-3, 222  71 320 29 69 PAMiM
mgr inż.  Stachno Andrzej C-3,  71 320 PAMiM
mgr inż.  Wytyczak- Partyka Andrzej C-3,  71 320 PSWiS

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Tytuł Nazwisko Imię Pokój Telefon Pracownia
mgr inż.  Tarnawski Wojciech C-3, 316 71 320 PAMiM
mgr inż.  Wietrzych Jerzy C-3, 71 320  
   Witan Edward C-3/022 71 320 39 98 PAMiM
mgr inż.  Zamojski Tomasz C-3, 71 320  
   
© KAMiSS